ระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ทางอินเทอร์เน็ต
เปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 0.00 น.

ปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 24.00 น.

 

ปิดรับการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ทางอินเทอร์เน็ต

 


ตรวจสอบการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (Clilck)

- วิธีการใช้งานระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (Click)

- วิธีการลงคะแนนแต่ละสถานทูต / สถานกงสุล (Click)

 

 

 

Copyright 2018-2019 by BORA-DOPA All Rights Reserved.
Powered by BORA Team