ระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง ทางอินเทอร์เน็ต
เปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 0.00 น.

ปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 24.00 น.

ปิดรับการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ทางอินเทอร์เน็ต

วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง วันที่ 17 มีนาคม 2562

 


ตรวจสอบการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง (Click)

- วิธีการใช้งานระบบลงทะเบียนนอกเขตเลือกตั้ง (Click)

- สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งกลาง นอกเขตเลือกตั้ง (Click)

 

 

Copyright 2018-2019 by BORA-DOPA All Rights Reserved.
Powered by BORA Team